வாசகர்கள் அனைவருக்கும் இதயங்கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த தீபாவளித் திருநாளில் அனைவரது வாழ்விலும் இருள் நீங்கி இன்ப ஒளி பரவட்டும். தீமை விலகட்டும். செல்வம் கொழிக்கட்டும். பல பதிவுகளை அளிக்க வேண்டியிருப்பதால் தளத்திற்கு விடுமுறை கிடையாது. பதிவுகள் வழக்கம் போல வெளிவரும். நன்றி. - சுந்தர், ஆசிரியர், www.rightmantra.com
Home » Gallery

Gallery