வாசகர்கள் அனைவருக்கும் இதயங்கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த தீபாவளித் திருநாளில் அனைவரது வாழ்விலும் இருள் நீங்கி இன்ப ஒளி பரவட்டும். தீமை விலகட்டும். செல்வம் கொழிக்கட்டும். நன்றி. - சுந்தர், ஆசிரியர், www.rightmantra.com
Home » Gallery

Gallery